Sådan holder du en god tale


7_ClubMeetings_LRHvad skal der til at holde en god tale. En ting er selvfølgelig at være forberedt, så du mister nervøsiteten. Det er nogle enkle ting du skal huske på, hvis du vil gøre din tale bedre.

Kropssprog

  • Ansigt og mimik – sørg for at smile og send signaler til publikum med dine øjne.
  • Fagter – brug dine hænder til at give din tale rytme.
  • Kroppen – ret ryggen.
  • Bevægelser på scenen. Bevæg dig efter en tidslinie. Men lad være med at gå rundt hele tiden som en stresset løve i et bur.

Stemmeføring

  • Høj/dyb tone. Mest for ikke at tale i et monoton toneleje, skal du både bruge høje og lave toner.
  • Hæv eller sænk din stemme når du vil understrege noget.
  • Hastighed – tænk over ikke at tale alt for hurtigt. Hold kunstpauser når der er noget vigtigt som du vil sige.

Kendskab til emnet

Sæt dig ind i området du taler om. Jo større viden om området desto nemmere er det at optræde troværdigt. Hvis du kun kender meget lidt til et emne og skal tale i lang tid om det kan det meget nemt lyde utroværdigt.

Ved hjælp af enkle midler kan talen gøres mere livlig og mere troværdig. Ellers kan du risikere det modsatte, nemlig at talen bliver både kedelig og utroværdig.

Hvis du vil besøge vores næste møde, og se hvordan du kan lære at holde gode taler, så klik her.

Reklamer