Hvordan man skaber holdningsændringer


28_ClubMeetings_LRForestil dig at du har skrevet en rigtig god tale. Hjemme har du øvet dig i at fremføre talen med brug af kropssprog og variation i stemmeføringen. Hvordan kan du så skabe holdningsændringer hos dit publikum?

En vigtigt ting er at bruge visuelle virkemidler. Her er de mest velkendte projektor, tavle og rekvisitter.

Hvem har prøvet at overvære en powerpoint præsentation? Hvad er det du fokuserede allermest på?

Powerpoint og illustrationer kan være meget effektfulde virkemidler. Men det er lidt ligesom søde sager. Det er godt at indtage i begrænsede mængder. Hvis du udelukkende holder dig til powerpoint, så mister publikum fokus på det du har at sige, og vi vil automatisk prøve at holde øje med dit lydbilledshow. Det er rigtigt godt hvis du vil vise billeder eller endda et kort videoklip. Bruger du powerpoint, så hold dig til under 120 bogstaver pr slide.

Et effektfuldt virkemiddel er en tavle eller whiteboard. Du kan for eksempel have agendaen på det du vil sige skrevet op. Du kan bruge den til at tegne på. Eller indsamle feedback fra publikum.

Endelig kan du bruge rekvisitter. Hvis du taler om en bog, så tag den med i hold den op i luften. Hvis du taler om motion, så tag en løbesko med og vis dit publikum. Hvis du skal inspirere publikum skal du tale til deres følelser. Følelser kan f.eks. handle om glæde, sorg eller frygt. Vores hjerner reagerer oftest på negative input. Vores hjerner forsøger hele tiden at minimere risici og farer. Derfor er en velkendt teknik at undgå at bringe publikum ind i situationer hvor den røde lampe blinker.

Hvis du vil overbevise publikum kommer det meget an på hvad deres holdning er til det du har at sige. Er det venligt eller fjendtligt indstillet på det du har at sige? Kan du skabe et fælles grundlag til at starte med, så er det nemmere at for dit publikum at acceptere de små forskelle der måske er i dit synspunkt.

Endelig kan du forsøge at få publikum til at gøre noget efter din tale. Du laver ikke en effektiv forandringplan ved at stille dig op og holde en tale om virksomhedens strategi. Du bliver nødt til at få folk til at handle. Det er først når vi handler den egentlige forandring finder sted. Du får publikum til at gøre noget ved enten at stille publikum en opgave eller involvere dem i beslutningerne. Vi vil gerne føle at vi har indflydelse på vores eget liv.

Hvis du vil holde en inspirerende tale, så skal du have et nobel motiv. Det kunne f.eks. være humanitære projekter, som appellere til vores medmenneskelige følelser. Det er et godt eksempel på noget der kan inspirere publikum.

Noget som virker alle steder er personlige historier. Fortællinger om dine egne udfordringer og problemer og hvordan du løste dem er noget som han en stærk appel. Husk at jo mere personlig du kan gøre en tale jo nemmere er det også at huske for det er jo dit eget liv. Men det er også noget folk kan huske.

Så hvis du vil skabe holdningsændringer hos dit publikum, så skal du tænke på hvilke visuelle virkemidler du bruger. Så skal du overtale publikum til at tage handling. Og til slut skal du appellere til vores følelser gennem historier og anekdoter.

Hvis du vil tilmelde dig vores næste møde kan du klikke her.

Reklamer